12. JBat Springare

75,00 kr

12. JBat Springare (reprint 2019)

Beskrivning

I Facebookgruppen Jägare & Livhusarer framgick det att många hade förlorat,
saknade eller inte fått sitt Krigsbataljonmärke. Hösten 2018 togs beslutet att reprinta
300st av varje med mindre modifikationer.
12.Jbat. Bataljonen hade inget namn. Schackpjäsen (springaren) med det diagonala
”spaningstecknet” kom från 12.Spaningsskvadron och Uno Bohman. Märket togs
fram med 4 olika märkeskanter.
Färgvalet togs från skvadronssköldarna som alltjämt står utanför Regementschefens
rum. Dessa färger användes också för uppmärkning av gemensam mtrl som dunkar,
spadar och spett och även namnbrickor.
2.Skv (Örebro skv) blå färg och blå märkeskant för 12.Jbat batstab och stabsskv som
utbildats där.
Röd märkeskant, GU vid 3.Skv (Östra N skv), vid 12.Jbat blev detta 1.Jskv.
Gult för 4.Skv (V N skv) i GU som blev 2.Jskv
Grönt för 5.Skv (Vadsbo skv) i GU som blev 3.Jskv.
Obs att Vadsbo skv låg i malpåse de första åren i Karlsborg men att den skv soldater
var utbildade under Skövdetiden. Källa: K3 – 25 år i Karlsborg, Major Gunnar
Larsson och Jan Ramsöy 2019.
Modifierad: Major Gunnar Larsson 12.Jbats siste bataljonschef, beslutar att 12.Jbat
skall enas under ett märke utan färgade märkeskanter.