EN GÅNG LIVHUSAR, ALLTID LIVHUSAR! PERGITE

Det här är Livhusarshop

Livhusarshop startades på grund av önskemål från Livhusarer men även andra intresserade

Kyrkan K3 Karlsborg

Målet med Livhusarshop är först och främst att ta fram produkter speciellt lämpade för Livhusarer. Vi tar med glädje emot förslag på produkter som önskas, vi kommer i vart enskilt fall undersöka möjligheten att ta fram en produkt. Utbudet av produkter har över tid plockats fram av framför allt Jan Ramsöy, Livskvadron K3 87-88, nu har Kamratföreningen även bett Jan om hjälp att plocka fram piké och t-shirt som löper som beställningsrunda under December 23 till Januari 24.

“Janne” ordnade även den första återträffen för Livskvadron och övriga som ett 30-årsfirande, något som nu har växt och omnämns som Livhusardagen.

Vi hoppas att arbetet kring en Livhusarshop kommer uppskattas av Livhusarer, sidan kommer fortlöpande utvecklas över tid men första versionen publiceras 20 November 2023. Vi önskar med detta alla Livhusarer både gamla och aktiva allt gott, Pergite!