EN GÅNG LIVHUSAR, ALLTID LIVHUSAR! PERGITE

GDPR, integritetspolicy

Livhusarshop arbetar med focus på säkerheten kring persondata i dess relation till GDPR, General Data Protection Regulation i Sverige benämnd som den allmänna dataskyddsförordningen fastställd 14 april 2016 och implementerad 25 maj 2018. Livhusarshop behandlar persondata i överensstämmelse med de 99 artiklarna med dess 7 principer. Vid frågor kring GDPR och integritetspolicy mejla oss på info@livhusarshop.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, e-postadress samt övrig information du delat med oss
  • Kundaktivitet: handlingshistorik på webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi utväxlar

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du genomför en order på livhusarshop.se

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att leverera beställda varor samt för vårt vårt nyhetsbrev. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta ditt konto på livhusarshop.se.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta arbete innebär att vi analysera viss kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta ditt konto på livhusarshop.se

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att meddela oss på ovanstående mejladress vilka begränsningar du kräver.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Integritetsskyddsmyndigheten.