11. JBat Varg

75,00 kr

11. JBat Varg (reprint 2019)

Beskrivning

I Facebookgruppen Jägare & Livhusarer framgick det att många hade förlorat,
saknade eller inte fått sitt Krigsbataljonmärke. Hösten 2018 togs beslutet att reprinta
300st av varje med mindre modifikationer.
11.Jbat. Vargtassen som symbol tillkom omkring 1993 och togs fram av Kenneth
Felldén på initiativ av bataljonschefen Börje Berkelind. Källa: K3 – 25 år i Karlsborg.
Modifierad: 11. Jbat Vargtassen togs fram av tidl. Regementsförvaltare Kenneth
Felldén, när han var på Bataljonen. Vid framtagandet av reprint 2019 ber
Regementsförvaltare Kenneth Felldén om att Vargtassen bågas enligt
ursprungstanken så att en Jägarbåge kan sättas ovan. Källa: Regementsförvaltare
Kenneth Felldén och Jan Ramsöy 2019.